GLAS FÖR SKÄRMAR & BÅS

Glaset som är i dimensionen 5+5mm härdas och lamineras med en eller flera Vanceva folier. Folierna finns i klart, vitt med tre olika grader av genomskinlighet, svart folie som är opak(tät) och 12 olika färger som alla är helt transparenta.

Cool White
Frostat utseende (opal folie) med hög ljus genomsläpplighet, 81% transmission. Tillåter mycket ljusinsläpp men behåller känslan av integritet
Arctic Snow
Frostat utseende (opal folie) med medel ljusgenomsläpplighet, 65% transmission. Ger bekväm integritet utan fullständig opacitet.
Polar White
Tätt (opak folie) utseende med låg (inget) ljusgenomsläpp, med 7% transmission. Ger fullständig integritet.

Färgfolier
Det finns 12 olika standard färgfolier vilka alla är helt transparenta.


Det går också att med hjälp av screentryck tillverka en egen folie efter specifik NCS-kod alternativt att trycka ett motiv eller logotype på glaset eller folien.

Kombinera
Önskar man färg och inte helt transparenta skärmar så kombinerar man en av de vita folierna med en eller flera färgfolier. Man kan också kombinera flera färgfolier för önskad kulör.

Standard float glas eller Optiwhite glas
Att tänka på är att allt glas naturligt från järnet i glaset innehåller en aningens grön ton, denna gröna ton förstärks något i kombination med vita eller ljusa färgfolier. Om detta inte är önskvärt väljer man extra vitt glas, sk Optiwhite glas.

BESLAG FÖR SKÄRMAR & BÅS

Grå eller svarta beslag
Beslagen finns som standard i naturanodiserad aluminium (grå) och som premium i svaranodiserad aluminium (svart)

TILLBEHÖR

Klädkrokar

Vi rekommenderar våra krokar som tejpas och limmas upp på glasen.