Varia Dekorpaneler

Innovation – Miljöansvar – samhällsengagemang.

Vad är Varia dekorpaneler? Naturliga material ingjutna/laminerade i skivor gjord av delvis återvunnen plast (PETG). Du väljer design Mönster/Material + Färg + Struktur + Yta = flera miljoner kombinationer. Laminatet är från början transparent och slutresultatet beror på dina val. Förutom att materialet till stor del är återvunnet, så är ett stort antal färdiga mönster tillverkade av kollektiv runt om jorden som resultat av ett samhällsengagemang i produktionen av panelerna.

Hur går det till?


Du väljer ett (oftast) organiskt material ex. vassblad. Detta lamineras i ett transparent material, Varia Ecoresin® som garanterat är gjort av minst 40% återvunnet material. Du väljer ett till tre lager med färg och därtill vilken ytfinish och eventuellt en struktur du önskar på ytan. En fullstor panel kan vara upp till 1219x3048mm och 1,6-25mm tjock beroende på material och dina önskemål. Slagtåligheten är flerfalt härdat glas och halva vikten. När du har gjort dina val kan du beställa en provbit som är klar inom en vecka.

Storlek och toleranser?


Alla Varia paneler är kundkonfigurerade och minimum beställning är en fullstor panel. En fullstor panel beroende på material är rektangulärt 1219x2438mm alternativt 1219x3048mm med en tolerans om 1,6mm. Vissa val kan begränsa panelens storlek till 1219x2438mm. Varia panelerna finns i tjocklek från 1,6mm upp till 25,4mm. Beroende på materialval så styrs minsta möjliga tjocklek. Ex "Birch Pulse" som är skurna björkgrenar finns endast i 19 och 25,4mm medan "Linen White" som är ett tyg finns från 4,7 tom 25,4mm Dimensioner med toleranser inom parantes: Toleranser för paneler med en färg eller tyg: 1,5 mm (1,3 mm - 1,8 mm) 3,1 mm (2,6 mm - 3,4 mm) 4,7 mm (4,3 mm - 4,9 mm) 6,3 mm (5,4 mm - 6,6 mm) 9,5 mm (8,2 mm - 9,8 mm) 12,7 mm (11,1 mm - 12,9 mm) 19,0 mm (16,5 mm - 19,5 mm) 25,4 mm (21,6 mm - 26,9 mm) Toleranser för övriga paneler: 3,1 mm (2,5 mm - 3,5 mm) 4,7 mm (3,9 mm - 5,2 mm) 6,3 mm (5,0 mm - 7,8 mm) 9,5 mm (7,7 mm - 11,0 mm) 12,7 mm (10,5 mm - 11,0 mm) 19,0 mm (15,7 mm - 20,3 mm) 25,4 mm (21,6 mm - 27,7 mm) Toleranserna baseras på värden tagna utmed långsidorna 50-75mm in på panelen.

Specifikationer


Vikt
1,5 mm 2,0 kg/m² 3,1 mm 4,0 kg/m² 4,7 mm 6,1 kg/m² 6,3 mm 8,1 kg/m² 9,5 mm12,2 kg/m² 12,7 mm 16,1 kg/m² 19,0 mm 24,4 kg/m² 25,4 mm 32,2 kg/m²
Expansion vid temperaturskillnader
Panelerna expanderar vid värme och drar ihop sig vid kyla som många andra material. För temperaturskillnader om 10 C gäller 0,7mm per meter. Tänk på dessa skillnader vid fästpunkter och sammanfogade paneler etc.
Brandklassning
Varia har testats enligt EN 13823 samt EN ISO 11925-2 och klassats B, S1, d0
Färgbeständighet mot UV
Om ni skall ha panelerna utomhus så kan vi leverera dessa med UV-skydd. Prata med oss om detaljerna, och om det behövs eller inte.
Formning
Variapanelerna kan kall-, eller varmböjas beroende på materialet som är inlaminerat. Tala med oss för rekommendationer, men en tumregel är att minsta radie för kallböjning är 100 ggr panelens tjocklek. Varia kan böjas varmformas vid relativt låg temperaturer så som 138°C till160°C.
Ljuddämpning
Ljuddämpningen är något bättre än glas med motsvarande tjocklek. Exempel STC värde (grovt jämförbart med dB, STC baseras på viktade värden i området 125-4000Hz ) Varia panel 12mm STC 34 Glas 12mm STC 32 Slag och stöttålighet Materialet är betydligt hållbarare än härdat glas med motsvarande tjocklek, ca 4 gånger.
Kemisk motståndskraft
Olika kemikalier kan ha olika effekt, prata med oss om du har någon specifik kemikalie du undrar om.
Rengöring
Vanlig rengöring utföres enklast med vatten och diskmedel alternativt en blandning med 50% vatten 50% isopropanol. Högtryckstvätt är ok, men skall vara med max 100bar och munstycket minst 200mm från ytan.
Image
Image

Hotell - Trondheim

Receptionsdiskaen kläddes in med Varia Dicloric.
Image
Image

Konferenscenter - Malmö

Konferenscenter som använder Varia med eget material (hö) som rumsavdelare.
Image
Image

Täby - Köpcenter

Rulltrapporna klädda med Varia Seaweed respektive Thatch.
Image
Image

Malmö - Konferens

Stänkskydd bakom diskbänk i Seaweed och grön film.

Så går det till

Oftast väljer man våra dekorpaneler för mönstret så börja med det. Ni kan därtill välja en färg i bakgrunden och eller i förgrunden. Upp till tre lager färg kan adderas. Därtill skall ni välja en ytfinish i en skala från blankt till matt för båda sidorna. Som option kan ni även välja en struktur på ena sidan.

Material/Mönster

Hjärtat i våra vackra dekorpaneler Varia. Mönster är produkter som lamineras in i panelen i ett eller flera lager för en häftig 3D effekt.

Till val av material

Färg

Färg kan adderas till din dekorpanel i för-, eller bakgrunden. Du kan lägga upp till tre lager för att endera fördjupa en färg eller helt ändra nyans. samtliga färglager är transparenta om inget annat anges. Tänk på att effekten med mönster blir olika beroende på var du placerar färgen.

Till val av färg

Ytfinish

Olika ytskikt kan ha olika funktioner. Om man exempelvis vill ha sina paneler bakgrundsbelysta så väljer man gärna en matt yta på baksidan som diffuserar ljuset jämnt över panelen så som ”supermatte”. Om man har panelen starkt belyst framifrån kanske man vill undvika reflektioner och tar ett blankt material som inte påverkar intrycket av mönstret för mycket men samtidigt inte ger allt för starka reflektioner så som ”sandstone”.

Till val av ytfinish

Struktur

Ni har många val av strukturer i fyra olika serier. Tänk er att panelerna pressas mot en form som är mönstrat. Det ger panelerna struktur. Ett par mönster går att få dubbelsidigt.

Till val av struktur

FAQ


Inför köp


Gå igenom valen ovan. Panelen är normalt transparent, behöver ni ha en ogenomsiktlig baksida? Ytan är viktig för slutprodukten, fundera över vilket intryck ni vill ge och beställ prov. Vissa mönster är fantastiska när de är belysta framfrån men mediokra med belysning bakifrån och vice versa.

Inför montage


Panelerna expanderar ungefär som trä vid värmeförändring med anledning av toleranser i montaget. Under ladda ner finns ett dokument som beskriver allt ni behöver veta för att kapa och borra i panelerna.