Omklädningsskåp

Eleganta omklädningsskåp med stomme och beslag i naturanodiserad aluminium med dörrar och sidostycken i härdat glas för publik miljö. Vi bestryker insidan av omklädningsskåpens glasytor med er önskade färg och vi kan även trycka mönster.
Färgen bränns fast på glaset i härdugnen och blir i princip lika tåligt som glaset. Omklädningsskåpen är mycket tåliga och passar även utmärkt i fuktiga miljöer, där materialvalen aluminium och glas gör att de håller sig snygga i många decennier. Skåpen finns i olika bredder och olika antal fack på höjden. Skåpen har en svagt sluttande botten för avrinning och genomluftning upptill och nertill för en god ventilation.

Fakta våra omklädningsskåp

Omklädningsskåpen är som standard 250, 300 alternativt 400 mm breda och 1500, 1700 alternativt 1800 mm höga (+30 mm). Skåpen kan delas upp till 5 fack på höjden.
Omklädningsskåpen kan också fås med dörrar och sidor gjorda med våra dekorpaneler.
Vi anpassar omklädningsskåpen till önskad typ av lås så som mynt-, kod-, RFID- eller hänglås. Se vårt sortiment av smarta lås under länken ”relaterade produkter”.
  • Höjd 1500, 1700 eller 1800 mm
  • Bredd 250, 300 eller 400 mm.
  • Färg eller mönster.
  • Planglas, syraetsat eller listral.
  • Standard eller extravitt glas. Viktigt när det är ljusa färger.
ACSS Skåp modell 3000 med aluminiumstomme och glasdörrar. Bredd xxx mm Höjd xxx mm. xxxglas*. Insidan screentryckt med NCS xxx. För lås xxx**
Enligt uppställning.

*Ange Planglas, Extravitt planglas, Listralglas eller syraetsatglas
** Ange hänglås eller annan typ av lås.

Modernt och tåligt

Våra omklädningsskåp lämpar sig väl i fuktiga miljöer som som simhallar med sina tåliga material aluminium och glas. Stommarna är alltid i aluminium och även om vi levererar de allra flesta omklädningsskåpen med glasdörrar som är bestrukna med färg på insidan kan vi även leverera med andra material. Färgen appliceras på insidan av glaset och bränns i härdugnen tillsammans med glaset och får en mycket tålig yta.

Omklädningsskåp

Färgval

Ni kan välja färg på glasdörrarna till omklädningsskåpen och vi hjälper gärna till för att slutresultatet (färg+glas) skall bli den önskade NCS färgen. Vitt och svart är standard, men alternativen är oändliga. Tänk på att starka färger ger ett stort intryck och ljusa färger påverkas till viss del av glasets grönton och att extravitt glas är att föredra. Vi har också levererat med spegelglas på hela eller delar av omklädningsskåpen.

Omklädningsskåp

Attraktionskraft!

Våra omklädningsskåp är inte bara tåliga, vi tycker att de lyfter hela miljön och undersökningar visar att det omklädningsdelarna blir allt viktigare för anläggningens attraktionskraft. Ska man satsa på en sak i ett omklädningsrum så är våra skåp en bra satsning!

Omklädningsskåp

Tåligt? – Bilden är tagen 33 år efter installation.

Som synes på bilden 33 år efter installation är omklädningsskåpen lika snygga som vid installationen. Materialen aluminium och glas håller över tiden.
Av någon anledning är glas fantastiskt ur en vandalsynpunkt också. Vi levererade år 2006 över 200 omklädningsskåp till ett hårt utsatt objekt och har inte bytt ett glas sedan dess.

Omklädningsskåp

Historian

Våra omklädningsskåp ser mycket moderna ut och man kan tro att det är en design från 2010-talet, men skåpen togs fram till OS i München 1972. Coolt!

Omklädningsskåp

FAQ

Det är faktiskt det omvända, vi levererade över 200 dörrar i mitten av 00-talet till ett utsatt objekt och har inte bytt ett glas än.
Nästan inga använder mynt idag då hanteringen med gäster som behöver växla äter upp intäkterna. Kodlås har en enkel administration men man riskerar att personer med onda avsikter ser en gästs kombination. RFID har lite besvärligare administration men är säkert och enkelt för användaren. Du kan läsa mycket mer på vår hemsida acss-lås.se som har mycket information i ämnet.
I mitt tycke den produkt i vårt sortiment som ger mest pang för pengarna trots att vi ligger i det övre prissegmentet.Hans, ACSS

Mer …

Skåplås (öppnas på egen hemsida)
Produktblad
Drift och skötsel
CAD
Sunda hus miljödatablad
Byggvarudeklaration
Måttskiss
Gå igenom lista av möjliga val ovan. Tala gärna med oss om vad ni vill uppnå med skåpen och hur de skall nyttjas. Vi har erfarenhet av hur skåp nyttjas och hjälper gärna till.
Vi levererar normalt inte sockeln då de flesta vill ha en platsbyggd sockel. Förbered med sockel innan montaget. Skåpen kommer omonterade och tar ca 50 personminuter att montera per skåp (helskåp).