Fast inredning till publik miljö!

Vi arbetar med inredning som specificeras när byggnaden byggs eller moderniseras. Med få undantag har vi lösa möbler. Det finns en tanke bakom varje produkt och vi har inga "me-too" produkter. Vi vill tillföra i funktion eller design och helst i båda fallen. Kvalitet är en hygienfaktor och vissa produkter har livstidsgaranti. Vi ställer höga krav på det vi levererar och oss själva. Vi har ett personligt engagemang och hoppas att ni skall känna det i era kontakter med oss.
Patrik Wilson 0708-260935 patrik@acss.se
Hans Ahnström 0708-669944 hans@acss.se
Helena Creutz Andersen 070-7523724 helena@acss.se

GDPR / Kakor

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig som kan användas i våran roll som leverantör och din roll som kund, intressent eller del i kedjan att förmedla våra tjänster och varor. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via e-post, byggkataloger eller andra kanaler där du registrerar dig, besökt oss ex på någon mässa eller väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev. Vi sparar också uppgifter du angivit som order och leveransinformation. Uppgifterna vi samlar kan inkludera ditt namn, företagstillhörighet, företagsadress, e-postadress, jobbtitel och bransch. Hur använder vi data vi samlar in och lagrar Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att: - Beställa och leverera varor och tjänster till dig. - Skicka dig nyhetsbrev och information om våra produkter och arrangemang. - Behålla historik om vår kontakt, ex om du varit intresserad av våra produkter, tjänster eller deltagit på evenemang så som mässor och produktvisningar. Endast de personer på ACSS som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra med våra partners/underleverantörer när de utför tjänster för oss, ex leveranser, montage eller supportärenden. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part annat än till ovanstående punkt. Lagring Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter vara en del av vår affärskedja, och att vi med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell intressent eller samarbetspartner. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.