System Gemino

Glaspartier bestående av väggar, skjut- och slagdörrar där glaset är bärande med profiler som kan integreras i tak, golv och anslutande väggar (GX) alternativt kan systemprofilerna monteras utanpå befintliga ytor (GS). Systemet lämpar sig speciellt väl då det finns krav på extra bra ljudisolerande förmåga.

Specifikationer


Systemet lämpar sig för större projekt. Mått och material anpassas efter önskemål. Profiler för installation av enkel- eller dubbelglas. Dubbelglas ger bättre ljudisolering samt gör det möjligt för skjutdörr att skjutas in emellan väggpartierna med tätning samt bättre ljudisolering än vad som normalt är möjligt med glasväggar. Du kan blanda profilerna för infällt montage med utanpåliggande profiler. Exempelvis om du önskar integrera takprofilerna i ditt "plocktak" men inte har möjlighet att fälla ner profilerna i golvet respektive väggen. Systemet kan även ha belysning, elektriska rullgardiner och kabeldragning i profilerna. Systemet lämpar sig speciellt väl när det finns krav på extra bra ljudisolerande förmåga. Dämpning på 41 dB för väggar och 35 dB för väggar i kombination med skjutdörrar kan uppnås.

Ladda ner


Produktblad
CAD
Sunda hus miljödatablad
Byggvarudeklaration
Måttskiss
Montage

System Gemino – Inte bara glaspartier


System Gemino erbjuder betydligt mycket mer än den diskreta designen.Helena / ACSS

Gemino slagdörr D1

Gemino slagdörr D1

Gemino Dubbelglasat GX2 Infällt i golv och tak

Gemino Dubbelglasat GX2 Infällt i golv och tak

Beskrivningstext


ACSS glaspartier system Gemino enligt uppställning. Takprofiler xx, Golvprofiler xx samt väggprofiler xx. Väggar i YY-glasat. yy-glasad slagdörr. (skjutdörrar endast enkelglasat).
xx = GS (utanpåliggande) eller GX (integrerat)
yy = enkel eller dubbel.

FAQ


Val och tillbehör


Elektrisk rullgardin integrerad i profilerna.
Belysning integrerad i profilerna.

Inför köp


Gå igenom lista av möjliga val ovan. Tala gärna med oss om vad ni vill uppnå med glaspartierna och i vilken miljö det skall sitta i. Vi hjälper gärna till.

Inför montage


Skall det vara utanpåliggande eller infällt montage. Infällt är nästan alltid snyggare, men svårt att få till i golvet pga platsbrist. Infällt montage är ofta enkelt att få till i taket däremot och ni kan blanda.