System Gemino

Glaspartier bestående av väggar, skjut- och slagdörrar där glaset är bärande med profiler som kan integreras i tak, golv och anslutande väggar (GX) alternativt kan systemprofilerna monteras utanpå befintliga ytor (GS). Systemet lämpar sig speciellt väl då det finns krav på extra bra ljudisolerande förmåga.

Fakta om system Gemino

Systemet lämpar sig för större projekt. Mått och material anpassas efter önskemål. Profiler för installation av enkel- eller dubbelglas. Dubbelglas ger bättre ljudisolering samt gör det möjligt för skjutdörr att skjutas in emellan väggpartierna med tätning samt bättre ljudisolering än vad som normalt är möjligt med glasväggar.
Du kan blanda profilerna för infällt montage med utanpåliggande profiler. Exempelvis om du önskar integrera takprofilerna i ditt ”plocktak” men inte har möjlighet att fälla ner profilerna i golvet respektive väggen.
Systemet kan även ha belysning, elektriska rullgardiner och kabeldragning i profilerna.
Systemet lämpar sig speciellt väl när det finns krav på extra bra ljudisolerande förmåga. Dämpning på 41 dB för väggar och 35 dB för väggar i kombination med skjutdörrar kan uppnås.
ACSS glaspartier system Gemino enligt uppställning. Takprofiler xx, Golvprofiler xx samt väggprofiler xx.
Väggar i YY-glasat. yy-glasad slagdörr. (skjutdörrar endast enkelglasat).

xx = GS (utanpåliggande) eller GX (integrerat)
yy = enkel eller dubbel.

  • Elektrisk rullgardin integrerad i profilerna.
  • Belysning integrerad i profilerna.

System Gemino – Inte bara glaspartier

System Gemino erbjuder betydligt mycket mer än den diskreta designen.Hans / ACSS

Bildspel

Gemino slagdörr D1

Gemino slagdörr D1

Gemino Dubbelglasat GX2 Infällt i golv och tak

Gemino Dubbelglasat GX2 Infällt i golv och tak

FAQ

Dubbelglasat ger betydligt bättre ljudisolering. Även om dörrar är den svaga länken, så är helheten av betydelse.

Mer …

Produktblad GS
Produktblad GX
Drift och skötsel
CAD
Sunda hus miljödatablad
Byggvarudeklaration
Måttskiss
Färgval elgardin
Gå igenom lista av möjliga val ovan. Tala gärna med oss om vad ni vill uppnå med glaspartierna och i vilken miljö det skall sitta i. Vi hjälper gärna till.
Skall det vara utanpåliggande eller infällt montage.