Glas för skärmarväggar, kabiner och skåp

Glaset lamineras med Vanceva folier i vitt, svart eller önskad färg. Det finns 3 vita folier med olika grad av transparens, 1 svart folie som är opak(tät) och 12 olika färger som alla är helt transparenta. Önskar man färg och inte helt transparenta väggar kombinerar man färg men en eller flera vita folier. Man kan också kombinera flera färgfolier för önskad kulör. Har man större projekt och önskar exakt NCS-kod kan egen folie framställas genom screentryck. Färgprover lämnas vid större projekt. Observera att glasets grönton förstärks om man har en vit folie (eller andra ljusa färger). Om detta inte är önskvärt väljer man extra vitt glas, sk Optiwhite.
Image

Det finns 3 vita folier med olika grad av transparens.
Från vänster till höger:

Cool White Frostat utseende med hög ljus genomsläpplighet, 81% transmission. Tillåter mycket ljusinsläpp men behåller känslan av integritet
Arctic Snow Frostat utseende med medel ljusgenomsläpplighet, med 65% transmission. Ger bekväm integritet utan fullständig opacitet.
Polar White Tätt(opakt) utseende med låg (inget) ljusgenomsläpp, med 7% transmission. Ger fullständig integritet.

Image
Image

Man kan kombinera flera färgfolier för önskad kulör. Tänk på att det blir en framsida och en baksida. Det innebär att du sätter en vit i mitten om du skall dämpa genomsiktligheten. och sen kommer färgfolien på vardera sida om den vita. Förutsatt att du inte vill ge olika intryck från olika håll förstås.

Image
Image
Observera att glasets grönton förstärks om man har en vit folie (eller andra ljusa färger). Om detta inte är önskvärt väljer man extra vitt glas, sk Optiwhite. Ovan ses extravitt glas och bestruket/härdat med heltäckande färg på insidan och spegelglas på gaveln.