Gemino system G70


 
Gemino System G70 är vårat mer ”exklusiva system”, med minimalistiska och stilrena linjer.
Systemet lämpar sig speciellt för större kontorsprojekt med krav på hög akustik i kombination med innovation och design.
Våra designade dörrar som oftast görs lika höga som väggen finns som både skjutdörr och slagdörr.
Utmärkande för våra designade dörrar är de rena linjerna utan synliga gångjärn, samt möjligheten till bra ljudisolering.
I system G70 finns även en dubbelglasad dörr för extra höga ljudkrav.
Gemino System 70 är ett akustiskt väggsystem med profiler i aluminium som antingen kan vara utanpåliggande eller integrerade i tak, vägg och golv.
Profilerna är de samma oavsett om man väljer installation av enkelt eller dubbelt glas. Detta möjliggör ett enhetligt uttryck i hela lokalen även om ljudkraven skiljer sig mellan olika rum. Många gånger vill man ex ha högre ljudisolering i ett konferensrum än ett kontor. Dubbelglas ger bättre ljudisolering samt gör det möjligt för skjutdörr att skjutas in emellan väggpartierna med tätning.
Mått och material anpassas efter önskemål. Systemet kan även ha belysning, elektriska rullgardiner och kabeldragning i profilerna.

Specifikationer


 • Laminerat säkerhetsglas i olika tjocklekar
 • Integrerade eller utanpåliggande profiler
 • Upp till 3m höga partier
 • Upp till 6m höga med tvärgående läkt
 • Slagdörr och skjutdörr upp till 3m höga
 • Enkelt eller dubbelglas för olika ljudisolering
 • Upp till 37dB med enkelglas
 • Upp till 43dB med dubbelt glas
 • Färg på profiler enligt önskemål
 • Standard utförande; anodiserad aluminium eller pulverlackad svart RAL 9005matt

Referensobjekt


Image

Referens 1

Gemino System G70, dubbelt glas och utanpåliggande profiler i såväl golv, vägg som tak. Gemino D2-70 slagdörr. Svarta profiler.
Image

Referens 2

Gemino System G70 dubbelt glas och utanpåliggande profiler i såväl golv, vägg som tak. Gemino DS skjutdörr. Svarta profiler.
Image

Referens 3

Gemino System G70 men integrerade profiler i såväl golv, vägg som tak. Gemino DS Skjutdörr. Svarta profiler. T-installation mellan kontorsväggar.
Image

Skjutdörr DS

Storleken på våra skjutdörrar anpassas efter önskemål inom ramen för min 900mm och max 2500 mm bredd. Oftast görs dörren lika hög som väggen, max höjd 3200mm. Dörren har ett enkelt glas som är centrerat i dörrbladet. Olika handtag eller ateljéspröjs finns som option. Djupet på dörrbladet är 24mm. Speciellt utmärkande för våra dörrar det rena och stiliga dörrbladet utan synliga gångjärn.
Image

Slagdörr D1-70

Storleken på våra slagdörrar anpassas efter önskemål inom ramen för minsta bredd 720mm och max 1100mm för D1-70 och 1000mm för D2-70. Oftast görs dörren lika hög som väggen, max höjd 3000mm. D1-dörren har ett enkelt glas som ligger i ytterkant av dörrbladet och D2-dörren har glas i ytterkant på vardera sida av dörrbladet. Olika handtag, lås, golvlister och automation finns som option. Djupet på dörrkarmen är 69mm. Speciellt utmärkande för våra dörrar det rena och stiliga dörrbladet utan synliga gångjärn.
Omklädningsskåp

Profiler och glas

Profiler i aluminium och glas i olika dimensioner av laminerat säkerhetsglas. Dimension av glas, ex 55.2, 66.2, väljs utefter önskade akustikkrav. För akustikkrav över 38dB väljs dubbelt glas. För enkelt glasad vägg finns alternativet att placera glaset i ytterkant eller centrerat. Profil för vägg och golv är den samma. Täckprofil används för att skymma del av profil som ej används vid enkelt glasad vägg.
Image

Integrerade eller utanpåliggande profiler

Systemet finns i profiler för att integrera helt eller för att installera synligt utanpå golv, tak och vägg. Det finns olika anpassning för olika typ av tak som man önskar integrera profilen i.
Image
Image

T-installation

Använd T-profiler för att exempelvis göra en T-installation emellan två kontor. En T-installation ger mer volym åt rummen och möjliggör ett snyggt enhetligt glasat uttryck ut mot korridoren utan synliga mellanväggar i gips.
Image

Färg

Standard utförande i anodiserad aluminium eller pulverlackad svart RAL 9005 matt. Som option pulverlackas profilerna enligt önskemål.
Image

Höga väggar

Väggar i G70 systemet kan göras kan göras upp till 4m höga och upp till 6m höga med tvärgående läktprofil
Image

Teknikpanel

Teknikpanel anpassas efter önskemål

Beskrivningstext


ACSS glaspartier Gemino System 70 enligt uppställning. Integrerade takoch väggprofiler, utanpåliggande golvprofiler. Väggar i enkelt xx.x glas som placeras i ytterkant mot korridor. Slagdörr i xx.x glas. (skjutdörrar endast enkelglasat).

Val och tillbehör


 • Olika handtag och lås
 • Automation, dörrstängare
 • Dropplister
 • Elektrisk rullgardin integrerad i profilerna
 • Belysning integrerad i profilerna

Att tänka på inför köp


Tala gärna med oss om vad ni vill uppnå med glaspartierna och i vilken miljö det skall sitta i. Vi hjälper gärna att hitta bästa lösning för att möte era krav på akustik och ljudisolering. I de allra flesta fall räcker enkelt glas och många gånger lönar det sig att arbeta med ljudabsorbenter istället för ex dubbla glas. Även om dörrar är den svaga länken, så är helheten av betydelse. Placering av glas är en ren estetisk fråga och lämnas till smak och tycke. Skall det vara utanpåliggande eller infällt montage? För ett nybyggnadsprojekt kan kanske infällt montage vara snyggt. För renoveringsprojekt är det enklare med utanpåliggande profiler. Ett alternativ är att låta golvprofiler vara utanpåliggande och takprofiler infällda i taket. Det finns olika profiler för olika tak. Glasen delas upp i storlekar ur ett estetiskt perspektiv i kombination med ett praktiskt för att komma in på arbetsplatsen. Kontrollera införselsvägar innan beställning.

Att tänka på inför montage


Montaget av glaspartier måste ske i slutet av projektet för att undvika damm och smults emellan glasen. Om montagetiden är kritisk kan profiler för tak levereras i förväg vilket möjliggör att taket kan färdigställas. Golv, tak och väggprofiler kommer oftast i fulla längder och sågas på plats för exakt mått. Kontrollera alltid glas vid leverans, ersättning för ev fraktskador erhålls endast om fraktsedel ej är påskriven.