Image

Beslag skärmar och bås

Alla våra beslag är i anodiserad aluminium och är utvecklade för att hålla under lång tid även i en ”hård” miljö. Som standard är beslagen naturanodiserade (aluminiumgrå) men som option erbjuder vi även svartanodiserade beslag till våra skärmväggar. Till våra bås finns detta alternativ inte än. Anodisering betyder att metallen oxideras med hjälp av växelström. Därmed skapas en tjockare oxid som är hårdare, tål nötning bättre och förbättrar metallens korrosionsskydd. Ur ett estetiskt perspektiv så bevarar anodisering den metalliska ytan hos aluminium och bidrar till att ytan verkar jämnare/slätare. Livstids garanti lämnas på alla beslag. Aluminium med skruvar i rostfritt material innebär att de klarar minst korrosivitetklass C4.
Image
Image
Image
Justerbar fot, finns i tre höjder: 90-120, 120-170, 170-250 mm. Foten limmas vanligtvis i golvet, men går även att fästa med skruv.
Image
Vertikalfäste mellan stång och glas. Stångens överkant hamnar ca 55mm över glaset.
Image
Image
Handtag och lås till kabinerna för låsning från insidan och nödöppning med nyckel från utsidan.
Image
Image
Stabiliseringsstång och väggfäste och vertikalfäste mellan glas och stång. Stängerna kommer i sektioner om 1100 mm som sätts ihop och sen enkelt kapas för att passa hela sektionen av skärmar eller kabiner.
Image
Väggfästen skruvas fast i vägg och skruvas samt tejpas fast på glaset. Glaset sitter med ca 10 mm distans ut från väggen.